Book now
 

Fiuggis historia


Felcia, Anticoli, Fiugy. Fiuggis ursprung går tillbaka till förromersk tid, då den lilla byn Felcia följde den hernikiska konfederationens öde och slutgiltigt underkastade sig Rom år 367 f. Kr., efter ständiga strider och alleanser.
Från romartiden finns det inte många säkra uppgifter: man vet att Felcia var beläget vid Via Prenestina och att det hälsobringande vattnet redan var känt under namnet "Fons Arilla", Arilla källa. Men det var först på medeltiden som staden växte och fick större betydelse under namnet Anticoli di Campagna, ett namn som fanns kvar ända till början av förra seklet. Den lilla byn har alltid haft sin historia nära förbunden med Kyrkostatens, som den hörde till, som förläning till de mäktigaste romerska släkterna.

Slottet Anticoli, som det idag inte finns några rester kvar av, bytte ägare flera gånger som Cajetani, Sforza, Borgia och till slut Colonna, som behöll makten över staden ända till 1816 då de avstod från denna förläning på grund av de höga skatter som påven Pio VII hade pålagt dem.
Staden förblev därför en del av Kyrkostaten, utom under en kort tid under Napoleons styre, ända tills Italien enades.


 
 
 
Rester av Anticoli di Campagnas långa historia finns ännu idag kvar i den vackra medeltida byn som är perfekt bevarad.
Det är den äldsta delen av Fiuggi, den del som är innanför stadsmuren, bastionerna och de gamla stadsportarna. Staden bredde sedan ut sig längre ned i dalgången när tillväxten satte i gång på allvar. Allt detta skedde på mycket kort tid: år 1911 fick den obetydliga lilla byn Anticoli di Campagna namnet Fiuggi, och det är detta datum som utgör en skiljelinje mellan den gamla lantliga byn och den moderna turistorten.

Namnet Fiuggi kommer troligen från benämningen på ormbunkarna - "fiugy" på dialekt - som växte i de kringliggande skogarna eller, enligt en del forskare, från benämningen på vattnet som snabbt rinner ut - "fugge" - ur kroppen.
År 1910 byggdes det praktfulla Grand Hotel Città di Fiuggi, som hade en teater där på sommaren de mest betydande av tidens teaterföreställningar spelades och som nu är konferenscenter.
 
År 1911 invigdes källan Fonte Bonifacio VIII, som även besöktes av kungafamiljen. De främsta företrädarna för politik och konst, för aristokratin och finansvärlden utnyttjade alla möjligheten att vistas några dagar i Terme di Fiuggi. År med intensivt sällskapsliv som plötsligt avbröts av andra världskriget, då många delar av Ciociaria, bl.a. Montecassino, bombades svårt.
 

 
   
Silva Hotel Splendid Congress & Spa - Corso Nuova Italia, 40 - Fiuggi (FR) - tel +39 0775 515 791 - fax +39 0775 506 546 - n.verde 800 362 605 - silvasplendid@silvasplendid.it - site map
Realizzazione siti internet per gli hotel fiuggi : Pensareweb s.r.l - copyright 2007