Book now
 

Källorna

Fiuggis hälsobrunnsanläggning är belägen i den lägre delen av staden, mitt i skogarna av kastanjeträd, ek och pinje. Den består av två brunnsinrättningar: Källorna Fonte Bonifacio VIII och Fonte Anticolana.

Källan Fonte Bonifacio VIII byggdes i början av förra århundradet, i elegant jugendstil, men idag finns bara den imponerande ingångsportalen kvar. På sextiotalet gjordes interiören helt om till öppna och stängda utrymmen där djärva arkitektoniska element av cement bildar en kontrast till den frodiga vegetationen.

Vid källan Fonte Bonifacio VIII äger de egentliga brunnskurerna rum, på morgonen på fastande mage.
Vid de hundratals dricksfontänerna som finns spridda över de vidsträckta grönområdena och i områdena under tak, kan ända upp till 25.000 personer få tillträde till brunnsvattnet samtidigt.

 

Källan Fonte Anticolana är öppen från den 1 april till den 30 november och kallas även "Fonte Nuova", den "Nya brunnen", för den invigdes på tjugotalet. Den är belägen mitt i en vidsträckt park. I den stora parken Fonte Anticolana Fiuggi, som är rik på vegetation, finns tennisbanor, bocciabanor, minigolf, bordtennis, ett stort lekområde för barnen och en orkester. Vid Fonte Anticolana finns det också en inrättning för inahalationsbehandlingar.

Tjänster som denna inrättning kan erbjuda:
Insufflation innanför trumhinnan
Inhalationsbehandling
Aerosolbehandling med brunnsvatten
Nässköljning
Näsdusch av mikroniserat vatten

Ibland ger inte livets hetsiga rytm oss möjlighet att sköta om kroppens olika delar på det sätt som vi skulle vilja. Fiuggi kan nu erbjuda möjligheten att behandla de åkommor som hör samman med sjukdomar i öra, näsa och hals.
Här finns ett behandlingscenter med en läkarmottagning där man kan beställa tid för undersökning hos läkare som är specialister på sjukdomar i dessa organ och dessutom utförs
hörselmätningar och impedansaudiometriska undersökningar, öronspolningar, fiberskopi med optiska fibrer, rinomanometri och audiovestibulära tester. Behandlingscentret och läkarmottagningen är inte anslutna till den nationella statliga sjukkassan och behandlingarna och läkarundersökningarna görs därför mot betalning.
En läkarundersökning är obligatorisk vid första besöket och ingår i priset för en behandlingsserie.

 
 
Fiuggi Terme har inrättat ett Sjukgymnastikcenter i parken vid Fonte Anticolana där man gör behandlingar för skelett- och ledsjukdomar, muskelsjukdomar, behandlingar för reducering av skönhetsfel som orsakas av ansamling och stagnation av vätska i vävnaderna och lindring av stress och ångesttillstånd.
I stillheten i skogen och i den orörda naturen i brunnsområdet, som inger en känsla av frid, kan du finna en plats där du kan glömma alla de problem som inverkar negativt på din hälsa och ditt välbefinnande.

Om du av olika anledningar när du kommer till Fiuggi har smärtor till följd av ett sjukdomstillstånd som inte är allvarligt, finner du i vårt center specialiserad personal som kan behandla
din smärta med en rad olika terapiformer.
Du behöver bara slå dig ner för att uppleva hur effektiva behandlingarna i vårt center är. 
 
Sjukgymnastikcentret - Fonte Anticolana

Tjänster som denna inrättning kan erbjuda:
Postural terapi enligt Mézierès-metoden
Rehabilitering
Massageterapi
Shiatsu
Lymfdränage
Smärtstillande elektroterapi
Ultraljudsterapi
Laserterapi
Magnetterapi
 

 
   
Silva Hotel Splendid Congress & Spa - Corso Nuova Italia, 40 - Fiuggi (FR) - tel +39 0775 515 791 - fax +39 0775 506 546 - n.verde 800 362 605 - silvasplendid@silvasplendid.it - site map
Realizzazione siti internet per gli hotel fiuggi : Pensareweb s.r.l - copyright 2007