Book now
 


Brunnskuren


Fiuggi-vattnet har en terapeutisk verkan på många olika sätt. Det driver ut njurstenar och hindrar att nya bildas, och det är särskilt lämpligt som förberedande behandling före njurstensoperationer
men även efter operationen.

Detta vatten är dessutom ett verksamt medel mot urinvägsinfektioner och hjälper till vid behandling av gikt och kristallartriter tack vare dess verkan på urinsyreomsättningen. Även om Fiuggi-vattnet buteljeras och distribueras i hela Italien, är det ändå bäst att dricka det direkt vid källan, för att till fullo dra nytta av alla dess välgörande verkningar.

Det finns många anledningar till att denna kur bör utföras på platsen: först och främst en viss livsstil som gästerna i Fiuggi gärna lägger sig till med.

 
 
 
 
Regler för mottagningsregistrering för de kurer med hälsobrunnsvatten som ingår i överenskommelsen med den italienska sjukkassan.

För att anhålla om registrering för att genomgå brunnsterapi måste man:

- inställa sig vid inrättningens mottagning med ett läkarintyg (det rosa receptet) som skrivits ut av den egna husläkaren där sjukdomsdiagnos och den kur som ska utföras anges;
- betala en patientavgift på € 50,00 (En del kategorier är undantagna från plikten att betala denna avgift och betalar i stället en fast avgift på € 3,10):

Exempel:
• äldre personer över 65 år med en familjeinkomst under € 36.151,98
• pensionärer som har socialpension
• barn under sex år
För andra kategorier (civilinvalider, krigsinvalider och arbetsinvalider) finns information på: www.termefiuggi.it
- undergå en läkarundersökning vid brunnsinrättningens mottagning för att bekräfta den diagnos som husläkaren fastställt (inkluderat i avgiften);
- avsluta ärendet efter hälsobrunnskurernas slut.Hur mycket kostar inträdet till hälsobrunnarna?
LÅGSÄSONG (från 1 november till 31 maj)

Typ

Giltighet

Källa

Pris

Individuell biljett

halvdag

Bonifacio VIII och Anticolana

€   3.50

Individuell flerdagarsbiljett

15 dagar i följd

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 57.00

 
HÖGSÄSONG (från 1 juni till 31 oktober)

Typ

Giltighet

Källa

Pris

Individuell biljett

Daglig

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 11.00

Individuell flerdagarsbiljett

7 dagar i följd

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 75.00

Individuell flerdagarsbiljett

7 dagar i följd

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 110.00

Individuell flerdagarsbiljett svårt invalidiserade personer

7 dagar i följd

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 60.00

Individuell flerdagarsbiljett

7 dagar

Bonifacio VIII och Anticolana

€ 135

Hälsobrunnarnas öppettider
Period Förmiddag Eftermiddag
01/04 - 30/04 08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
01/05 - 31/05 08.00 - 12.00 15.00 - 19.00
01/06 - 30/09 07.30 - 12.00 16.00 - 19.30
01/10 - 31/10 08.00 - 12.00 14.30 - 18.30
01/11 - 31/03 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00

Fonte Anticolana
är öppen från 01/04 till 30/11

 

 
   
Silva Hotel Splendid Congress & Spa - Corso Nuova Italia, 40 - Fiuggi (FR) - tel +39 0775 515 791 - fax +39 0775 506 546 - n.verde 800 362 605 - silvasplendid@silvasplendid.it - site map
Realizzazione siti internet per gli hotel fiuggi : Pensareweb s.r.l - copyright 2007