Book now
 

Service och utrustning för möten och konferenser
• Förstärkare och inspelningsutrustning
• Utrustning för simultantolkning
• Filmprojektion och visning av diabilder
• Intern TV-anläggning
• Overheadprojektorer och videoprojektorer
• Blädderblock till magnetiska skrivtavlor
• Videoinspelning VHS
• Datorer och kopiatorer
• Extra telefon- och faxlinjer
• Internetservice
• Simultantolkning

I Konferenscentret Silva Hotel Splendid finns även en avdelning med personal som särskilt inriktat sig på all typ av service som är viktig för att ett evenemang ska bli framgångsrikt.

För att underlätta ert arbete erbjuder vi möjligheten att planera evenemanget tillsammans med vår konferensansvarige.

 
 
 
 

Före konferensen:
- budgetförvaltning
- marknadsföring
- grafik
- iordningställande av lokalerna
- planering av evenemang och extra aktiviteter
- mottagningskapacitet

Till konferensen:
- sekretariat
- tolkar
- catering
- transfer
- presskontor
- galakvällar
- utflykter
- sport- och kulturaktiviteter
- värdinnor

Efter konferensen:
- avslutande av olika praktiska ärenden
- tryckning av konferenshandlingarna


 

 
   
Silva Hotel Splendid Congress & Spa - Corso Nuova Italia, 40 - Fiuggi (FR) - tel +39 0775 515 791 - fax +39 0775 506 546 - n.verde 800 362 605 - silvasplendid@silvasplendid.it - site map
Realizzazione siti internet per gli hotel fiuggi : Pensareweb s.r.l - copyright 2007